Msze św. w niedziele i święta: 6:45, 8:15 (kościółek Sosnowice), 9:30, 11:15 ,17:00
ul. Pobiedr 1 I 34-113 Paszkówka
33 879-30-67

Ks. Robert Chrząszcz nowym biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej

W sobotę 6 lutego w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odbyły się święcenia biskupie ks. Roberta Chrząszcza.

W niedzielę w modlitwie wiernych wraz z całą diecezją polecaliśmy Bogu nowego biskupa pomocniczego.
Pamiętajmy w modlitwach o jego apostolskiej misji dla naszego Kościoła.

Ks. Robert Chrząszcz urodził się 7 października 1969 r. w Wadowicach, w rodzinie Zofii i Władysława. Jego rodzinną parafią jest Kalwaria Zebrzydowska, gdzie ukończył Niższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów.

W 1988 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. 14 maja 1994 r., w Katedrze na Wawelu, przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego. Był wikariuszem najpierw w parafii Zesłania Ducha Świętego w Krakowie-Ruczaju, a od 1999 r. w parafii Matki Bożej Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych.

W 2005 r. ks. Robert Chrząszcz rozpoczął pracę misyjną w Brazylii. Posługiwał m.in. wśród ubogich mieszkańców faveli w parafii św. Łucji w Archidiecezji Rio de Janeiro, gdzie wybudował parafialny kościół. Organizowane przez Padre Roberto nabożeństwa Drogi krzyżowej czy misterium Męki Pańskiej gromadziły po kilka tysięcy osób. Kapłańską posługą i zaangażowaniem zyskał szacunek tamtejszych mieszkańców, bez względu na wyznanie. Na brazylijskiej ziemi szerzył kult Matki Bożej Kalwaryjskiej, której zawdzięcza swoje kapłańskie powołanie. Od 2014 r. ks. Robert Chrząszcz był wikariuszem biskupim w Archidiecezji Rio de Janeiro oraz pełnił funkcję odpowiedzialnego za służbę liturgiczną.

11 listopada 2020 r. papież Franciszek powołał go na biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej.
6 lutego 2021 r. w Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie na Białych Morzach przyjął sakrę. Konsekratorem był abp Marek Jędraszewski.

Na zakończenie uroczystości święceń biskupich podziękowania do wszystkich uczestników liturgii skierował bp Robert Chrząszcz. Po portugalsku zwrócił się także do łączących się online z Krakowem Brazylijczyków, wśród których posługiwał przez ostatnie 15 lat. – Christo portas aperite – „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Chciałbym, aby te słowa prowadziły nas w tych niełatwych czasach, w których powstaje wiele pytań bez odpowiedzi. (…) Sercem wypełnionym wdzięcznością pragnę prosić Boga za was i za siebie słowami z dzisiejszego czytania z Listu do Hebrajczyków: „Bóg niech nas uzdolni do wszelkiego dobra, byśmy pełnili Jego wolę; niech sprawi w nas, co miłe w Jego oczach”. Nie bójmy się. Otwórzmy drzwi Chrystusowi! – mówił nowy biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej.

Więcej informacji i zdjęcia na stronie diecezji…

Herb Księdza Biskupa Roberta Chrząszcza przedstawia w centrum, na niebieskiej tarczy, sylwetkę Jezusa Chrystusa z Rio de Janeiro, z którego serca wypływają białe i czerwone promienie. Tarczę herbową u góry dopełniają: złota gwiazda, symbol Matki Najświętszej, oraz kwiat lilii odnoszący się do św. Józefa. Tradycyjnie na herbie biskupim umieszczono złoty krzyż ponad tarczą herbową, a powyżej zielony kapelusz, z którego wychodzi sześć chwostów zwisających po obu stronach tarczy. Poniżej biała szarfa z łacińskim napisem: CHRISTO PORTAS APERITE. Niebieski kolor tarczy nawiązuje do jednej z barw heraldycznych Archidiecezji Krakowskiej, której herb z kolei oparty jest na tradycji kapituły katedralnej (trzy złote korony w niebieskim polu). W centrum tarczy herbowej znajduje się sylwetka odwzorowująca pomnik Chrystusa Odkupiciela z góry Corcovado w Rio de Janeiro. W ten sposób herb plastycznie ukazuje drogę powołania Biskupa Roberta. Święcenia kapłańskie Ksiądz Biskup przyjął w Katedrze na Wawelu, przez kilka lat pracował w dwóch parafiach Archidiecezji Krakowskiej. Po pewnym czasie usłyszał w sercu powołanie, aby służyć Panu w Brazylii i swoją posługą podkreślać jedność Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa. Kolejnym ważnym elementem przedstawionym w tarczy herbowej są białe i czerwone promienie wychodzące z serca Zbawiciela. W wyraźny sposób nawiązują one do Chrystusa Miłosiernego, szczególnie czczonego w krakowskich Łagiewnikach. Chrystus z Rio de Janeiro z atrybutami łagiewnickimi to symbol Kościoła Powszechnego. Dopełnieniem tego symbolu jest zawołanie Biskupa Roberta: CHRISTO PORTAS APERITE – Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Tak w roku 1978, rozpoczynając swój pontyfikat, wołał największy z synów polskiej ziemi – święty papież Jan Paweł II Wielki. Jak On kiedyś, tak i Ksiądz Biskup Robert teraz chce podkreślić, że misja Kościoła wykracza poza granice państw i kontynentów. Biskup Robert swoim wezwaniem chce zachęcić wiernych, do których Bóg go posłał i nadal posyła, teraz jako biskupa, by otworzyli Chrystusowi przede wszystkim drzwi swoich serc, bo tylko w Chrystusie człowiek może odnaleźć sens swojego życia bez względu na to, kim jest, skąd pochodzi i gdzie mieszka. Głoszenie Ewangelii to misja nie znająca granic czasu i przestrzeni.